National Pingtung University/ Хятад хэл сурах/ Хятад хэлний төв 國立屏東大學/華語教學中心
Admin 554 29 Jun, 2022

National Pingtung University/ Хятад хэл сурах/ Хятад хэлний төв 國立屏東大學/華語教學中心


NPTU-д Хятад хэлийг илүү сайн сурцгаая! Давуу талууд: 1. Тайваньд амьдрах зардал харьцангуй бага. 2. Сургалтын төлбөр боломжийн 3. Мандарин Хятад хэлний соёлыг нэгтгэсэн сургалтын хөтөлбөртэй. 4. Цөөн сурагчидтай ангитай учир үр дүнтэй сургалттай. Learn Chinese @ National Pingtung University/ Chinese Language Center 國立屏東大學/華語教學中心 https://clc.nptu.edu.tw/ Let's learn Chinese better with NPTU! 1. Low cost of living in Taiwan 2. Reasonable tuition fees 3. Culture-integrated Mandarin Chinese learning program 4. Effective small class learning 5. Exrta study companion Contact NPTU Chinese Language Center: Email: clc@mail.nptu.edu.tw Tel: +886-(0)8-7663800 Ext. 24001~24002 https://www.facebook.com/LearningChineseWithNPTU
Comments