National Chengchi University 國立政治大學/ Хятад хэл сурах
Admin 495 03 Aug, 2021

National Chengchi University 國立政治大學/ Хятад хэл сурах


2021/8/3 FB LIVE - Үндэсний Чэнчи Их Сургууль Хятад хэлний төв 1. 30 жилийн түүхтэй хэлний төв 2. Зүүн өмнөд ТАЙПЭЙ-д байрладаг 3. Тайваний сайн туршлагатай мандарин багш нартай 4. Практик сургалтын агуулгатай, төрөл бүрийн үйл ажиллагаа, төрөл бүрийн мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан суралцах боломжтой 5. 7-10 хүнтэй жижиг ангиудтай ба гадаад оюутнуудтай 6. Үзэсгэлэнт кампус, гайхалтай сургалтын орчинтой 7. Соёлын нэмэлт сургалтуудтай 8. Биеээр ирж суралцаж буй оюутнуудад 20,000 NTD CLCNCCU тэтгэлэг олгох 9. Илтгэлийн уралдаан, хээрийн аялал гэх мэт үйл ажиллагаанаас татгалзах 10. Ганцаарчилсан захиалгат бүлэгтэй онлайн сургалтуудтай Өргөдлийн тухай: 1. 18-аас дээш насны, ахлах сургуулиа төгссөн 2. Паспортын хуулбар, 1 зураг 3. Санхүүгийн тайлан 4. Сургуулийн дүнгийн хуудас 5. 2 зөвлөмжийн бичиг 6. Онлайн анкет: https ://mandarin.nccu.edu.tw/index.php. Learn Chinese @ National Chengchi University 國立政治大學(https://mandarin.nccu.edu.tw/index.php) 學習中文,第一選擇。First Choice. Mandarin study program. Chinese Language Center, National Chengchi University 1. A 30-year language center 2. Located at east-south TAIPEI 3. Well-experienced Taiwanese mandarin teachers 4. Practical learning content Learning from different designed activities and various medias 5. Small classes with 7-10 and with different nationality students 6. Beautiful campus and great learning environment 7. Additional cultural courses 8. To provide NTD 20, 000 CLCNCCU scholarship for physical course students 9. Abandon activities, such as speech contest, field trips etc 10. Customized one-on-one/group online course provided About Application: 1. Above 18 years old, graduated from high school 2. Passport copy, 1 photo 3. Financial Statement 4. Academic transcript 5. 2 recommendation letters 6. Online application: https://mandarin.nccu.edu.tw/index.php Contact NCCU Chinese Language Center, Email: mandarin@nccu.edu.tw FB: CLCNCCU
Comments