Minghsin University of Science and Technology/ Хятад хэл сурах/ Хятад хэлний төв 明新科技大學/華語文教學中心
Admin 137 10 Aug, 2022

Minghsin University of Science and Technology/ Хятад хэл сурах/ Хятад хэлний төв 明新科技大學/華語文教學中心


MUST нь Мандарин хэлний сонирхолтой сургалтууд болон Хятадын соёлын гүнзгийрүүлсэн сургалтуудтай. Та бидэнтэй нэгдсэнээр 1. МOE-н Хятад хэлний мэргэжлийн багш нарт хүлээн зөвшөөрөгдсөн, Хятад хэлний багшийн магистрын зэрэгтэй багш нараар хичээл заалгана. 2. Олон төрлийн сургалттай бөгөөд эдгээрээс дурдвал ганцаарчилсан сургалт, онлайн захиалгын курс, компаниас томилсон сургалт, зуны/өвлийн анги, сэдэвчилсэн анги зэрэг сургалтуудтай. 3. Соёлын арга хэмжээ, хээрийн аялалд хамрагдан туршлага судлах боломжтой. 4. 6 сар суралцсан оюутнуудад зориулсан TOCFL-ийн В зэргийн тэтгэлэгтэй. 5. 10-аас дээш хүнтэй бүлэг ангийн хүн болгонд улирал тутам 10000 сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлттэй. Learn Chinese @ Minghsin University of Science and Technology/ Chinese Language Teaching Center明新科技大學/華語文教學中心 https://admin.must.edu.tw/index.aspx?UnitID=113 MUST- Interesting Mandarin language courses and in-depth Chinese Cultural courses. You Must Join Us in MUST! 1. Teachers certified by the MOE as professional Chinese language teachers or equipped with master’s degrees in Chinese teaching. 2. Diverse and Customized Courses, including Regular Course, One-on-One Course, Online Reservation Course, Company Assigned Course, Summer / Winter Camp, Thematic Classes. 3. Cultural events and field trips, experiential learning. 4. Band B TOCFL Scholarship for students who have studied for 6 months. 5. 10 people above group class with 10000 tuition fee deduction per person for a quarter. Contact MUST Chinese Language Teaching Center: Email: mandarin@must.edu.tw Tel: +886-(0)3-559-3142 ext.1706 // FB: https://www.facebook.com/cltc.must.3 // IG: mustclctw
Comments