National Taiwan University 國立臺灣大學/ Хятад хэл сурах
Admin 407 22 Jun, 2021

National Taiwan University 國立臺灣大學/ Хятад хэл сурах


2021/6/22 FB LIVE - Тайваний Үндэсний Их Сургууль-- Хятад хэл сурах таны хамгийн сайн сонголт! 1.Жижиг бүлгээр (5-8 сурагчтай) эсвэл ганцаарчилсан ангиар биечлэн болон онлайн хичээлүүд орох сонголттой. 2. Өөрт тохирсон түвшнээ сонгон, чанартай сургалт, хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаануудтай, үр дүнтэй, урам зоригтой суралцах юм. Өргөдөлийн тухай: 1.Шаардлага: 18 наснаас дээш 2. Өргөдөл гаргах эцсийн хугацаа: Хичээл эхлэхээс нэг сарын өмнө 3. Онлайнаар өргөдөлөө гаргаж, CLD вэб сайтад паспортоо байршуулна. Бүртгэлийн тухай: 1.Хичээл эхлэх 7 хоногийн өмнөх Даваа гарагт болно. 2.Төлбөр төлөөд, түвшин тогтоох шалгалтад орох (бичгийн болон аман шалгалт) 3.Түвшингийн үнэлгээнд суурилан хичээлийн хувиарыг гаргана. Learn Chinese @ National Taiwan University 國立臺灣大學 Chinese Language Division (CLD), Language Center, National Taiwan University CLD.NTU -- your best choice for Chinese learning! 1.Both in-person and online classes, with small-group class (only 5-8 students) and one-on-one class. 2.Efficient and encouraging learning with customized class level, interactive teaching, strict training and extracurricular activities. About Application: 1.Qualification: 18 years old 2.Application deadline: one month before course starts 3.Online application and upload passport on CLD website. About Registration: 1.Monday a week before the course starts 2.Payment and placement test (written test and oral test) 3.Course arrangement based on level assessment. Contact NTU Chinese Language Division Website: http://cld.liberal.ntu.edu.tw/ FB: NTU.CLD Email: cld222@ntu.edu.tw Tel: +886-(0)2-3366-3417
Comments