Nanhua University/ Хятад хэл сурах/ Хятад хэлний төв 南華大學/華語中心
Admin 286 09 Aug, 2022

Nanhua University/ Хятад хэл сурах/ Хятад хэлний төв 南華大學/華語中心


Хятад хэлээ дээшлүүлж, амьдралаа баяжуулж, CLC NHU-д хүрэлцэн ирж, дэлхий ертөнцтэй танилцаарай. Манай сургууль нь туршлагатай багш нар, сонирхолтой хичээлүүд болон маш сайн тоног төхөөрөмжтэй. CLC NHU нь таны хамгийн сайн сонголт байх болно. Мэргэжлийн болон сертификаттай багш нар, мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрүүд мөн төрөл бүрийн соёлын солилцооны үйл ажиллагаатай. Танхимын эсвэл Онлайн сургалтууд ч бий, үүнд : Ганцаарчилсан эсвэл бүлгийн сургалт багтана. Бид соёлын аялалыг тогтмол зохион байгуулдаг бөгөөд энд амьжиргааны өртөг боломжийн, коллежийн хотхон үзэсгэлэнтэй, сургалтын эерэг орчинтой. Learn Chinese @ Nanhua University/ Chinese Language Center 南華大學/華語中心 https://language3.nhu.edu.tw/ Enhance your Chinese, enlarge your life, come to CLC NHU, explore the world. Well-experienced teachers, joyful classes and excellent facilities, CLC NHU will be your best choice. ‧Professional and certified teachers ‧Professional teaching programs ‧Various and cultural exchange activities. ‧In-Person/Online Customized courses:Indivisial/group class ‧We regularly arrange cultural fild trips ‧Reasonable living cost ‧Beautiful college campus and positive learning environment ‧Free shuttle bus Contact NHU Chinese Language Center: Email: nhu-clc@nhu.edu.tw Tel: +886-(0)5-2721001 Ext.1751 https://www.facebook.com/clcnanhua
Comments