WuFeng University 吳鳳科技大學 (https://www.wfu.edu.tw/)
Admin 243 25 Nov, 2021

WuFeng University 吳鳳科技大學 (https://www.wfu.edu.tw/)


1. Сурлагын амжилт сайтай оюутнуудад тэтгэлэг олгодог. 2. Бидний эрхэм зорилго бол хүний ​​амь насыг аврах явдал юм 3. Бидний үнэт зүйл бол “Шилдэг байдал, үр ашигтай байдал, тууштай байдал, шударга байдал” юм. 4. Бидний зорилго бол “Дэлхийн, олон талт байдал, мэдээллийн технологи, мэргэжлийн хөгжил, олон нийтийн үйлчилгээ” юм. WuFeng тэтгэлэгийг дараах байдлаар авах боломжтой: Ээлжит 1: TOEFL-ийн 400-499 оноо/ IELTS 3.5-4.9/ TOEIC 400-519/ TOCFL A1 1. 1-р улирлын сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөгдөх. 2. Эрт бүртгүүлэх: 1-р улирлын дотуур байрны төлбөрийг 50% хямдруулна. Ээлжит 2: TOEFL 500-549/ IELTS 5.0-6.4/ TOEIC 520-899/ TOCFL A2 1. 1-р улирлын сургалтын төлбөр болон дотуур байрны төлбөрөөс чөлөөлөх. 2. Эрт бүртгүүлэх: 2-р улирлын дотуур байрны төлбөрийг 50% хямдруулна. International Honor College: TOEFL Paper 550+/ IELTS 6.5+/ TOEIC 900+/ TOCFL B1 1. 1-р ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөх. 2. Эрт бүртгүүлэх: 1-р ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН дотуур байрны төлбөр 50% хямдарна. “Мэдээлэл ба холбооны технологи” 2021/11/24 LIVE - WuFeng University 吳鳳科技大學 (https://www.wfu.edu.tw/) “Gearing WuFeng University Toward the World” 1. Offers scholarships to students with good academic performance 2. Our mission is saving lives 3. Our values is, “Excellence、Efficiency、Commitment、Integrity.” 4. Our goals are “Global, Diversity, Information Technology, Professional Development, and Community Service.” WuFeng Scholarships are available as follows: Regular 1: TOEFL Paper 400-499/ IELTS 3.5-4.9/ TOEIC 400-519/ TOCFL A1 1. Waiver of 1st semester tuition. 2. Early bird: 50% off for 1st semester Dorm fee. Regular 2: TOEFL Paper 500-549/ IELTS 5.0-6.4/ TOEIC 520-899/ TOCFL A2 1. Waiver of 1st semester tuition and dorm fee. 2. Early bird: 50% off for 2nd semester Dorm fee. International Honor College: TOEFL Paper 550+/ IELTS 6.5+/ TOEIC 900+/ TOCFL B1 1. Waiver of 1st ACADEMIC YEAR tuition. 2. Early bird: 50% off for 1st ACADEMIC YEAR Dorm fee. Early bird application deadline: Spring semester: 20, January, 2022. Contact WuFeng University: Website: https://www.wfu.edu.tw/ Admission Application: http://icsac.wfu.edu.tw/index.html Email: jason01@wfu.edu.tw Tel: +886-(0)5-226-7125 ext.21815
Comments