National Changhua University of Education 國立彰化師範大學 (https://www.ncue.edu.tw/)
Admin 464 23 Sep, 2021

National Changhua University of Education 國立彰化師範大學 (https://www.ncue.edu.tw/)


“Бизнес ба санхүү” 2021/9/22 LIVE - National Changhua University of Education 國立彰化師範大學 (https://www.ncue.edu.tw/) Чанхуа мужид 1971 онд байгуулагдсан Үндэсний Чанхуа Боловсролын Их Сургууль (NCUE) нь багш нарын боловсрол, эрдэм шинжилгээний судалгаа, оюутны хөгжил, олон нийтийн ажилд тэнцвэртэй хөтөлбөр боловсруулахыг үүргээ болгодог. Тус их сургууль нь дунд ангийн багш бэлтгэх сайн зохион байгуулалттай тогтолцоог ашигладаг бөгөөд боловсрол, урлаг, шинжлэх ухаан, технологи, инженерчлэл, менежмент, нийгмийн ухаан, биеийн тамир гэх мэт олон төрлийн эрдэм шинжилгээний салбарт хувь нэмрээ оруулдаг. NCUE нь олон улсын оюутнуудыг сургалтын төлбөрөөс бүрэн чөлөөлдөг бөгөөд дотуур байрыг үнэ төлбөргүй (эхний жил) олгодог. Website: https://www.ncue.edu.tw/ International Students Admission: http://oica.ncue.edu.tw/exchange/student/degree/forms?locale=en Email: ncue425254@cc.ncue.edu.tw, internationaloffice1234@gmail.com Tel: +886-(0)4-723-2105 ext.5117 Line: NCUEOICA
Comments