National Tsing Hua University 國立清華大學 (https://www.nthu.edu.tw/)
Admin 491 18 Nov, 2021

National Tsing Hua University 國立清華大學 (https://www.nthu.edu.tw/)


NTHU бол судалгааны хувьд таны хамгийн сайн сонголт бөгөөд NTHU нь Тайваньдаа №1 юм. 1. Үндэсний эрдэм шинжилгээний шагнал хүртсэн багш нарын тоо өндөр 2. Тайваний их дээд сургуулиудын дунд АНУ-ын патент эзэмшдэг (дэлхийн чансаа: 23-т) 3. Тайванийн шилдэг 2 их сургуулийн нэг, хамгийн сүүлийн үеийн QS тайлангийн дагуу дэлхийд 168-д жагсаж байна. 4. Байгалийн ухаан, хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэл, амьдралын ухаан, нийгмийн шинжлэх ухаан зэрэг 20 гаруй судалгааны төвтэй. 5. 330 гаруй ах дүү их дээд сургуулиудтай 6. Integrated circuit-ийн үйлдвэрлэлийн түгээлтийн төвд байршил сайтай. NTHU Олон улсын оюутны тэтгэлэг: Докторын оюутнууд: Сард 666~1,333 ам.доллар. Магистрант: Сард 666 ам.доллар. Бакалаврын оюутнууд: Сард 666 доллар. Сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөгдөнө. Шагнал авах хугацаа: 1 жил. Жил бүр шинэчлэгдэх ёстой. “Мэдээлэл ба холбооны технологи” 2021/11/17 LIVE - National Tsing Hua University 國立清華大學 (https://www.nthu.edu.tw/) NTHU is your best choice cause in terms of pure research, NTHU is No. 1 in Taiwan. 1. with the highest rate of faculty winning national academic accolades 2. US patent holdings among Taiwan universities (world ranking: 23rd) 3. the top 2 universities in Taiwan, ranking 168th in the world according to the latest QS report. In terms of pure search, top 1 in Taiwan. 4. over 20 research centers in such fields as the natural sciences, applied sciences, engineering, life sciences and social sciences. 5. Over 330 sister universities 6. Well located in an industrial distribution center of Integrated circuit over the world NTHU International Student Scholarship: Doctoral students: USD 666~1,333 per month (available to new students) Master students: USD 666 per month. Bachelor students: USD 666 per month. Tuition and Credit fee waived. Awarded period: 1 year. Must be renewed annually. Contact NTHU: Website: https://www.nthu.edu.tw/ Admission Application: http://oga.nthu.edu.tw/web.page/detail/sn/18/lang/en Application inquiries email: nthu.intldegreeadmission@gmail.com Scholarship inquiries email: drs@my.nthu.edu.tw Tel: +886-(0)3-516-2464
Comments