Central Taiwan University of Science and Technology 中臺科技大學 (https://www.ctust.edu.tw/)
Admin 252 21 Oct, 2021

Central Taiwan University of Science and Technology 中臺科技大學 (https://www.ctust.edu.tw/)


"Өөртөө боломж олго - CTUST-д элсээрэй!" 1. Хамгийн сүүлийн үеийн сургалт, судалгааны байгууламжтай, шилдэг анагаахын их сургууль 2. Оюутнуудад практик мэдлэг, сургалт явуулах боломжийг санал болгодог ба дотоодын үйлдвэрүүдтэйгээ ойр дотно харилцаатай 3. Таны ирээдүйн карьертаа хөрөнгө оруулах сайхан сонголт байх болно. CTUST нь 3 коллежээс бүрддэг: 1) Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны коллеж, үүнд дараахь тэнхимүүд багтдаг: Анагаах ухааны лаборатори ба биотехнологи, Эмнэлгийн дүрслэл, туяа судлалын шинжлэх ухаан ба материал судлал, Хүнсний шинжлэх ухаан, Эрүүл мэндийн аюулгүй байдал, хүрээлэн буй орчны инженерчлэл, Оптометр. 2) Сувилахуйн коллеж, үүнд дараахь тэнхимүүд багтдаг: Сувилахуй, Ахмад настны асаргаа сувилал. 3) Хүмүүнлэгийн ухаан, менежментийн коллеж. “Анагаах ухаан ба эрүүл мэнд” 2021/10/20 LIVE - Central Taiwan University of Science and Technology 中臺科技大學 (https://www.ctust.edu.tw/) “Give yourself a chance - Join CTUST!” 1. A top-notch medical university with state-of-the-art teaching and research facility 2. A close relationship with local industries where students are offered opportunities for practical knowledge and training 3. Medicine-led teaching and specialist careers advice makes studying with us a great choice to set you up for success in your future career. CTUST consists of 3 Colleges: 1) College of Health Sciences, including the following departments: Medical Laboratory Science and Biotechnology, Medical Imaging and Radiological Science, Dental technology and Material Science, Food Science and Technology, Health Safety and Environmental Engineering, and Optometry// 2) College of Nursing, including the following departments: Nursing, Elderly Care// 3) College of Humanities and Management. Contact CTUST: Website: https://www.ctust.edu.tw/ International Students Admission: https://re.ctust.edu.tw/bin/home.php Email: 107602@ctust.edu.tw Tel: +886-(0)4-2239-1647 ext.8033
Comments