National University of Kaohsiung 國立高雄大學(https://www.nuk.edu.tw/)
Admin 314 09 Sep, 2021

National University of Kaohsiung 國立高雄大學(https://www.nuk.edu.tw/)


“Бизнес ба санхүү” 2021/9/8 LIVE - National University of Kaohsiung 國立高雄大學(https://www.nuk.edu.tw/) Загвар Ногоон их сургууль нь Дээд боловсролын нахиалах төслийг НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилттой холбодог 1. Times Higher Education сэтгүүлээс гаргасан "Шилдэг залуу их сургуулиуд 2019: Мянганы нас"-д 56-д жагссан бөгөөд Тайванийн цорын ганц үндэсний их сургууль юм. 2. МЯ-ны таван жилийн "Үндэсний багшийн шилдэг их сургуулиудын санхүүжилт"-ийн санхүүжилтийг авч, 2019 оноос хойш Дээд боловсролын нахиалах төслийг НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилттой (ТХЗ) холбосон. 3. Таллойрын тунхаглалд гарын үсэг зурж, "Үндэсний шилдэг их сургуулиудын санхүүжилт"-ээр сонгогдсон анхны ногоон их сургууль. Загвар Ногоон Их Сургууль" сургалтын ээлтэй орчинтой. 4. Оюутнууд оюутны хотхонд тав тухтай, аюулгүй байрыг боломжийн, хямд байрны төлбөртэй санал болгож, коллежийн чөлөөт цаг, эрүүл амьдралыг амлаж байна. IMBA Program at NUK: https://www.youtube.com/watch?v=bFAp7hOEIBU&t=3s Study at NUK – By a foreign student: https://www.youtube.com/watch?v=Y9u1569fPUI&t=89s Contact NUK: Website: https://www.nuk.edu.tw/ International Students Admission: http://interadmission.nuk.edu.tw/ Email: dia@nuk.edu.tw Tel: +886-(0)7-591-6669
Comments