SIT - Ming Chuan University
Admin 648 23 Sep, 2020

SIT - Ming Chuan University


2020/9/16 FB LIVE - Study in Taiwan - Ming Chuan University (www.mcu.edu.tw) “Internationalization” гэсэн уриа нь уг сургуулийг олон жилийн турш удирдан чиглүүлж ирсэн. Англи хэлээр боловсрол эзэмшиж буй бакалавр болон магистрын оюутнууд манай хамтын ажиллагаатай гадаадын их, дээд сургуулиудтай холбогдон хос хөтөлбөрүүдэд хамрагдах боломжтой. Application Information: http://iee.mcu.edu.tw/en/content/international-application Online Application: http://apply.mcu.edu.tw/ E-mail: ihp@mail.mcu.edu.tw Tel: +886-(0)3-350-7001 ext.3704
Comments