Dayeh University 大葉大學 (https://www.dyu.edu.tw/)
Admin 421 04 Nov, 2021

Dayeh University 大葉大學 (https://www.dyu.edu.tw/)


1. 1990 оны 3-р сард байгуулагдсан Да-Ех их сургууль (DYU) нь Тайвань дахь Герман загварын политехникийн их сургууль юм. 2. Манай сургуульд Инженерийн коллеж, Удирдлагын коллеж, Дизайн урлагийн коллеж, Гадаад хэлний коллеж, Биотехнологи био нөөцийн коллеж, Аялал жуулчлал, зочлох үйлчилгээний коллеж, Сувилахуй, эрүүл мэндийн коллеж зэрэг 7 коллеж байдаг. 3. DYU-д суралцсанаар та сурлагын амжилтаа ахиулж, Тайваний соёлыг судалж, Хятад хэл сурах боломжтой. 4. Шагналтай тэтгэлэг, боломжийн амьжиргааны зардал, найрсаг хамт олон зөвхөн DYU-д байдаг. DYU Гадаад оюутны тэтгэлэг: 1-р анги: Хүлээн авагчид нэг улирлын сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөгдөж, нэмэлт NT$ 40,000 (зөвхөн докторын зэрэг хамгаалсан шинэ оюутнуудад хамаарна). 2-р анги: Хүлээн авагчид нэг семестрийн бүх сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөгдөнө (шинэ оюутнуудад хамаарна). 3-р анги: Хүлээн авагчид нэг семестрийн сургалтын төлбөрийн хагасыг төлөхөөс чөлөөлөгдөнө (шинэ оюутнуудад хамаарна). “Мэдээлэл ба холбооны технологи” 2021/11/3 LIVE - Dayeh University 大葉大學 (https://www.dyu.edu.tw/) “DYU Gateway to the World” 1. Established in March, 1990, Da-Yeh University (DYU) is a German-style polytechnic university in Taiwan. 2. There are 7 colleges in DYU, including College of Engineering, College of Management, College of Design and Arts, College of Foreign Languages, College of Biotechnology and Bioresources, College of Tourism and Hospitality, and College of Nursing and Health. 3. Study in DYU, and you can pursue your academic achievements, explore Taiwanese culture, and learn Chinese. 4. Awardable scholarships, affordable living costs, and amiable staff are only in DYU. DYU Foreign student scholarships: Class 1: Recipients are exempted from paying tuition fees for one semester and awarded an additional NT$40,000 (applicable to new Ph.D. students only). Class 2: Recipients are exempted from paying all tuition fees for one semester (applicable to all new students). Class 3: Recipients are exempted from paying half of tuition fees for one semester (applicable to all new students). Contact DYU: Website: https://www.dyu.edu.tw/ International Students Admission: https://eis.dyu.edu.tw/is/ Email: int.dyu@mail.dyu.edu.tw Tel: +886-(0)4-8511-888 ext.1751
Comments