National Pingtung University of Science and Technology 國立屏東科技大學 (https://wp.npust.edu.tw/)
Admin 330 14 Oct, 2021

National Pingtung University of Science and Technology 國立屏東科技大學 (https://wp.npust.edu.tw/)


"Ирээдүйн боломжуудад өөрийгөө бэлдээрэй" Яагаад NPUST вэ? 1. Англи хэлээр заадаг орчин: Англи хэл дээр бүрэн заагддаг хөтөлбөрүүддээ дотоодын болон олон улсын оюутнуудыг элсүүлэх боломжтой. 2. Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн шиг үзэсгэлэнтэй кампус: UI GreenMetric их сургууль долоон жил дараалан Азидаа 4-т жагссан. 3. Оюутнуудад их хэмжээний тэтгэлэг олгодог. 4. Сургалтын төлбөр, амьжиргааны зардал бага. 5. Хятад хэлний төв: Хятад хэл, соёлыг сурах хамгийн сайн сонголт. “Анагаах ухаан ба эрүүл мэнд” 2021/10/13 LIVE - National Pingtung University of Science and Technology 國立屏東科技大學 (https://wp.npust.edu.tw/) “Prepare you for future opportunities” Why NPUST? 1. English taught environment: Programs fully instructed in English are open to enrollment for both local and international students. 2. Beautiful campus, like a national park: UI GreenMetric University Ranking seven years in row— and 4th in Asia, in 2020. 3. Bountiful scholarships for qualified students. 4. Low tuition and living costs. 5. Chinese Language Center: The best choice to learn Chinese language and culture. Contact NPUST: Website: https://wp.npust.edu.tw/ International Students Admission: https://courseeng.npust.edu.tw/Admission/ Email: eric1967@mail.npust.edu.tw, international@mail.npust.edu.tw Tel: +886-(0)8-774-0562
Comments