Chang Gung University長庚大學 (https://www.cgu.edu.tw/)
Admin 569 07 Oct, 2021

Chang Gung University長庚大學 (https://www.cgu.edu.tw/)


“Анагаах ухаан ба эрүүл мэнд” 2021/10/6 LIVE - Chang Gung University長庚大學 (https://www.cgu.edu.tw/) Манлайлагч мэргэжилтнүүдийг төлөвшүүлж байна! CGU нь судалгаанд суурилсан их сургууль бөгөөд одоогоор Анагаах ухааны коллеж, Инженерийн коллеж, Менежментийн коллежуудаас бүрддэг. Уг их сургууль нь 7000 орчим оюутантай; тэдний гуравны нэг орчим нь магистер болон докторын боловсрол эзэмших оюутнууд юм. CGU нь байгуулагдсан цагаасаа хойш сургалтын болон судалгааны чиглэлээрээ өндөр амжилт гаргахыг эрмэлзсээр ирсэн. Formosa Plastics Group-ийн үйлдвэрлэл, эмнэлгийн үйлчилгээний арвин нөөцийг ашиглан CGU нь төгсөгчдөө анагаах ухаан, инженерчлэл, менежментийн салбарт хувийн болон мэргэжлийн амжилтанд бэлтгэдэг шилдэг их сургууль гэдгээ баталж чадсан. CGU нь олон улсын оюутнуудад тэтгэлэг олгодог: https://oia.cgu.edu.tw/p/412-1015-12495.php?Lang=en 1. Дээд тал нь 2 жилийн хугацаатай магистрын хөтөлбөрийн тэтгэлэг, үүнд: Сургалтын төлбөртэй тэнцэх хэмжээний тэтгэлэг, 160,000 NT$ хүртэлх амьжиргааны зардлын тэтгэмж 2. Дээд тал нь 4 жилийн хугацаатай докторын хөтөлбөрийн тэтгэлэг, үүнд: Сургалтын төлбөртэй тэнцэх хэмжээний тэтгэлэг, 480,000 NT$. CGU-тэй холбоо барих: Website: https://oia.cgu.edu.tw/index.php?Lang=en International Students Admission: https://recruit.cgu.edu.tw/index.php?Lang=en Email: cgu_fs@mail.cgu.edu.tw Tel: +886-(0)3-211-8800 ext.3049
Comments